In Preparation...
 MISSION ECONOMIC PARTICIPATION
25-28.05.2011 delegation trip to China connected with participation in the "International Building & Construction Trad, Kitchen & Bath China 2011 organized 25 to 28 May 2011 in Shanghai" no. UDA-RPZP.01.03.02-32-036/11-00 under the Regional operational Programme of the West Pomeranian Voivodship for the years 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie" Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.2 "Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym",
Organizer: North Chamber of Commerce (Północna Izba Gospodarcza),
Co-financing: Marshal's Office of the Westpommeranian Voivodship (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Copyright © 2008-2021 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o.     *     Last update: 14.04.2021