Zupełnie niepowtarzalny projekt rewitalizacji wysp Śródodrza,
tj. Kępy Parnickiej i Wyspy Zielonej położonych w centrum Szczecina


WPROST nr 38 z dn. 3.10.2011 r.

Obszar, w którym (od 2007 roku) funkcjonuje spółka Inwest Nieruchomości objęty jest planem "Rewitalizacji Zielonych Wysp Śródodrza w Szczecinie".
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w obrębie Śródmieścia Szczecina na wyspach Kępa Parnicka i Wyspa Zielona przy ul. Heyki 14 b na południowy zachód od ul. Maklerskiej, nad brzegami rzeki Odry i rzeki Parnica, naprzeciw dworca kolejowego Szczecin Główny.
Poprzemysłowe wyspy Kępa Parnicka i Wyspa Zielona położone są w samym centrum Szczecina - dynamicznego miasta leżącego nad Odrą, z liczbą ponad 400 000 mieszkańców i znaczącym portem morskim.
Impulsy ekonomiczne skłoniły władze portu do przeniesienia się z obszarów śródmiejskich na nowe tereny. Szczecin dostał niepowtarzalną szansę na powiększenie i rozwój centralnego rejonu miasta oraz zbliżenie go w stronę rzeki poprzez transformację wysp odrzańskich w nowoczesną i dynamiczną dzielnicę.
Zaplanowane jest przekształcenie zdegradowanych, poprzemysłowych terenów wzdłuż Odry w nową tkankę miejską o bogatej ofercie funkcjonalnej.
Miejscowy plan zagospodarowania dla terenów Kępy Parnickiej i Wyspy Zielonej jest gotowy, opracowano koncepcje urbanistyczne, a kilka obiektów jest już w trakcie realizacji.
Transformacja wysp Śródodrza w Szczecinie jest największym projektem rewitalizacji terenów nadwodnych na Pomorzu Zachodnim.

Widok na Zielone Wyspy i projektowany teren      Wizualizacja zabudowy Kępy Parnickiej
 


UDZIAŁ W MISJACH GOSPODARCZYCH
25-28.05.2011 Misja Gospodarcza do Chin związana z udziałem w "Targach International Building & Construction Trad, Kitchen & Bath China 2011 organizowanych w dniach 25-28 maj 2011 w Szanghaju" nr UDA-RPZP.01.03.02-32-036/11-00 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie" Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.2 "Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym",
Organizator: Północna Izba Gospodarcza, Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Copyright © 2008-2021 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o.     *     Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021