Najnowsza propozycja sprzedaży nieruchomości gruntowej nr IN/01/08/2015
    Więcej...   Do Państwa dyspozycji oddajemy:

Nabrzeża uzbrojone

 1. Nabrzeże Odrzańskie
  1.1. Wymiary - 208m x 14m
  1.2. Uzbrojenie
  1.2.1. Energia elektryczna
  1.2.2. Oświetlenie
 2. Nabrzeże Parnickie
  2.1. Wymiary - 168 m x 22 m
  2.2. Uzbrojenie
  2.3.1. Energia elektryczna
  2.3.2. Oświetlenie
 3. Nabrzeże "zamykające"
  3.1. Wymiary - 70 m x 5 m
  3.2. Uzbrojenie
  3.2.1. Energia elektryczna
  3.2.2. Oświetlenie

 
Place składowo-magazynowe o utwardzonej nawierzchni

1. Kępa Parnicka
2. Wyspa Zielona
 

Wyciąg statkowy poprzeczny "slip"

 1. Parametry
  1.1. Udźwig 420 T / 210 T
  1.2. Ilość wózków 8 szt.
  1.3. Długość wciąganych jednostek do 70 m
  1.4. Możliwość remontowania kilku jednostek jednocześnie


Możliwości produkcyjne

1.1. Budowa statków na "slipie"
1.2. Budowa sekcji statków na nabrzeżach i placach utwardzonych


Lokalizacja w Europie   Loalizacja w Szczecinie  UDZIAŁ W MISJACH GOSPODARCZYCH
25-28.05.2011 Misja Gospodarcza do Chin związana z udziałem w "Targach International Building & Construction Trad, Kitchen & Bath China 2011 organizowanych w dniach 25-28 maj 2011 w Szanghaju" nr UDA-RPZP.01.03.02-32-036/11-00 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie" Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.2 "Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym",
Organizator: Północna Izba Gospodarcza, Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Copyright © 2008-2020 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o.     *     Ostatnia aktualizacja: 25.01.2020