I. Opis nieruchomości gruntowej
1. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w obrębie Śródmieścia Szczecina na wyspach Kępa Parnicka i Wyspa Zielona przy ul. Heyki 14 b na południowy zachód od ul. Maklerskiej, nad brzegami rzeki Odry i rzeki Parnica, naprzeciw dworca kolejowego Szczecin Główny.

II. Powierzchnia terenu
1. Nieruchomość składa się z dwóch działek w obrębie 1088 i 1096 o łącznej powierzchni ponad 12 ha (120.382 m2).
a. Obręb 1088 działka 47 .................. 55.864 m2
b. Obręb 1096 działka 13 .................. 64.518 m2
Działki mogą być dzielone na mniejsze zgodnie z terenami elementarnymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

III. Komunikacja
1. Dostępność komunikacyjna:
a. drogami lądowymi 1 km od jednej z głównych tras wylotowych ze Szczecina tj. od ulicy Energetyków,
b. drogami wodnymi od strony wód śródlądowych - połączenie z wodnymi szlakami całej Europy,
c. drogami wodnymi od strony wewnętrznych wód morskich - połączenie z Portami Szczecina i Świnoujścia,
IV. Uzbrojenie terenu
1. Teren znajduje się w granicach uzbrojenia miejskiego.
a. Energia elektryczna,
b. Woda,
c. Gaz ziemny,
d. Oczyszczalnia ścieków
V. Plan zagospodarowania przestrzennego
1. Nieruchomość objęta jest zatwierdzonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.


UDZIAŁ W MISJACH GOSPODARCZYCH
25-28.05.2011 Misja Gospodarcza do Chin związana z udziałem w "Targach International Building & Construction Trad, Kitchen & Bath China 2011 organizowanych w dniach 25-28 maj 2011 w Szanghaju" nr UDA-RPZP.01.03.02-32-036/11-00 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie" Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.2 "Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym",
Organizator: Północna Izba Gospodarcza, Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Copyright © 2008-2021 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o.     *     Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021