Prezes Zarządu
    Janusz Wójcik

Dyrektor Zarządzający
    Jan Zasadziński

Adres
    Inwest-Nieruchomości Sp. z o.o.
    ul. Heyki 14B
    70-631 Szczecin
    Polska

Telefony:
   Tel. +48 91 462 49 01
   Fax +48 91 462 49 01

Internet:
    e-mail: inwest@inwest2050.pl
    www.inwest2050.pl


UDZIAŁ W MISJACH GOSPODARCZYCH
25-28.05.2011 Misja Gospodarcza do Chin związana z udziałem w "Targach International Building & Construction Trad, Kitchen & Bath China 2011 organizowanych w dniach 25-28 maj 2011 w Szanghaju" nr UDA-RPZP.01.03.02-32-036/11-00 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie" Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.2 "Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym",
Organizator: Północna Izba Gospodarcza, Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Copyright © 2008-2021 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o.     *     Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021