Etap I zagospodarowania - projekt dla Kępy Parnickiej
Powierzchnia opracowanego terenu wynosi 12,25 ha (w tym 4,7 ha na Kępie Parnickiej) i jest podzielona strukturą pół-zamkniętych kwartałów, które otwierają tkankę zabudowy na wodę, widoki na stare miasto, zieleń i światło słoneczne.
Śródmiejskie wymiary ulic i zróżnicowane wysokości budynków wraz ze zwartą, intensywną zabudową oraz mieszanką funkcji stworzą nowe serce miasta, zlokalizowane nad samym brzegiem rzeki. Wielofunkcyjna struktura przeznaczona jest pod usługi, handel, biura, hotele, mieszkania i apartamenty oraz infrastrukturę dla żeglarzy i turystów.
Komunikacja kołowa skoncentrowana jest wzdłuż centralnej alei, a drobne usługi i gastronomię zaplanowano od strony wody oferując wspaniałe widoki z nabrzeży.
We wschodniej części terenu zaprojektowano wyjątkowy obiekt. Jego charakterystyczna forma oferuje mnogość funkcji, m.in. powierzchnie handlowe, kino, fitness, biura i luksusowe apartamenty.
Nabrzeże i ciągi piesze tworzą system niepowtarzalnych przestrzeni z dwoma charakterystycznymi miejscami - przestrzenią publiczną w formie placu i mariną.
Projekt zagospodarowania Zielonych Wysp Śródodrza daje szansę na wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju i zintegrowanych rozwiązań ekologicznych.

Wizualizacja zabudowy Zielonych Wyspj      Wizualizacja zabudowy Zielonych Wysp      Wizualizacja zabudowy Zielonych Wysp
 


UDZIAŁ W MISJACH GOSPODARCZYCH
25-28.05.2011 Misja Gospodarcza do Chin związana z udziałem w "Targach International Building & Construction Trad, Kitchen & Bath China 2011 organizowanych w dniach 25-28 maj 2011 w Szanghaju" nr UDA-RPZP.01.03.02-32-036/11-00 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie" Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.2 "Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym",
Organizator: Północna Izba Gospodarcza, Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Copyright © 2008-2021 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o.     *     Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021